About

חלל, אור וסדר.

אלו הם הדברים אשר זקוק להם האדם
בדיוק כפי שהוא זקוק ללחם ולמקום ללון.

Le Corbusier

ליעד זיו בריקמן, אדריכלית בעלת תואר B.Arch (בהצטיינות) בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון.

אדריכלות בפן האישי 

ארכיטקטורה טובה היא כלי ביטוי ליצירה המותאמת למשתמש. היא היכולת להגות רעיון ולהפוך אותו לחוויה, ליצור יש מאין בשילוב צרכיו של הלקוח והחזון האדריכלי שלי כמתכננת , לייצר וליצור Custom made architecture.

אדריכלות מודרנית

העבודה שלי בסטודיו מתאפיינת במראה מינימליסטי, מודרני ואורבני, תוך ניצול משאביים טבעיים כמו אור וכיווני אוויר ליצירת חללים איכותיים. אני מקפידה על קו עיצובי אחיד, שימוש בחומרים טבעיים ובנגיעות צבע בשביל להעשיר את המרחב התיכנוני וזאת תוך שמירה על איזון בין הפרקטיקה לבין העיצוב. התשוקה שלי היא לצקת תוכן ואופי לחלל ולהפוך חלומות למציאות.

תכנון כאורך חיים 

אני חיה ונושמת את האהבה למקצוע ועל כן בחרתי גם ללמד בטכניון, במקום שבו גם אני גדלתי. יש בי רצון להעביר את הידע, האהבה למקצוע ועקרונות התכנון, ללמד אבל גם להמשיך ללמוד.

 Liad Ziv Brikman

.Custom made architecture
Contact